هشتمین کنگره ویروس شناسی ایران

 
پیام رئیس کنگره
آقای دکتر محمود شمسی شهرآبادی

 

به نام ایزد یکتا
ویروس‌‌ها که به‌عنوان عوامل بیماریزا در تمام موجودات زنده اعم از انسان، حیوان، گیاهان و... می‌باشند، سلامت جوامع حیاتی را مورد تهدید قرار می‌دهند، از صد سال پیش شناخته شده‌اند و معضلاتی را مخصوصاً برای جامعه بشری ایجاد کرده‌اند از جمله ایجاد پاندمی در چند سال گذشته که باعث مرگ و میر بالا در سراسر جهان گردید و دنیا را مواجه با خسارات جانی-مالی و اجتماعی نمود. ثابت گردید که مبارزه با این عوامل خطرناک بیماریزا برای حفظ سلامت اجتماع از جهت خاصی برخوردار است و با پیشرفت هایی که در مورد شناسائی، کنترل و درمان بیماری‌های ویروسی که به صورت چشمگیری حاصل می‌گردد ایجاب می‌نماید که این پیشرفت‌های بروز و اطلاعات جدید روزانه در ویروس‌شناسی به تمام متخصصین و پژوهندگان ویروس‌شناسی منتقل و مسائل علمی ردوبدل گردد و این اطلاع رسانی با برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌ها توسط انجمن‌ها و موسسات ویروس‌شناسی صورت می‌پذیرد.
ویروس‌شناسان کشور از سال ۱۳۷۸ با تشکیل انجمن علمی ویروس‌شناسی ایران و متعاقب آن برگزاری اولین کنگره ویروس‌شناسی یکی از مهمترین گام‌های بنیادین را در مسیر تقویت و توسعه این علم و ارتقاء سلامت جامعه برداشتند در حال حاضر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب موجب شده است که در حال حاضر اعضا این انجمن به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده و این جز با تلاش بی‌دریغ و انگیزه‌های بشر دوستانه میسر نبود. گروه‌هایی مثل تیم برگزاری مجله علمی ویروس‌شناسی، تیم برگزاری سمینار‌های علمی ماهانه، تیم دانشجویی انجمن، کارگروه تدوین برنامه راهبردی انجمن، کارگروه تبیین جایگاه و توسعه رشته ویروس‌شناسی، تیم برگزاری کنگره و... از چشم انداز و اهداف بلند این انجمن بوده که تاکنون با کوشش فراوان اعضا و عنایت خداوند متعال به غالب آنها دست یافتیم.

 

 

نامه دعوت به کنگره