بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

 سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد

 بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

 چهاردهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

سی و دومین کنگره انجمن بین المللی فیزیوتراپی ایران