دوازدهمین همایش بیماری های متابولیک ارثی و غدد کودکان 

سیزدهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری 

هجدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

 
 
 

نمادها