آموزش گام به گام برنامه نویسی با Scratch

قیمت : 200/000 ریال

 

توسعه نرم افزار به شکل امروزی، تاریخچهء طولانی و پیچیدهای دارد. تعجبی ندارد که جایگاه امروز نرمافزار، حاصل گامهای متعدد بسیاری در طول تاریخ است. رویدادهای بسیاری از گوشههای مختلف دنیا، روند توسعه کامپیوتر را پیش برده‌اند. معمولاً توسعه نرم‌افزارها به دنبال توسعه زبان‌های برنامه‌نویسی رخ داده است. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز به موازات سخت‌افزارها و کامپیوترها توسعه یافتهاند.

یک کار مشخص در کامپیوتر با اجرای سلسله دستورات به صورت پشت سرهم انجام می‌شود. این مجموعه دستورات که به منظور انجام یک کار مشخص به صورت مرتب در یک فایل، تهیه و تدوین می شوند، برنامه کامپیوتری نامیده می شود. به کسی که این سلسله دستورات را تهیه می کند، برنامه‌نویس می‌گویند. این دستورات با یک ترتیب از پیش تعیین شده و بر اساس یک مسیر منطقی پشت سرهم قرار گرفته اند. اگر همه آنها به درستی اجرا شوند، در آخر کار خاصی را که هدف برنامه‌نویس بوده است به انجام می‌رسانند.

قدیمی‌ترین نمونه عملی از برنامه نویسی به سال 1801 در کشور فرانسه توسط شخصی به‌نام جکارد برمی‌گردد. او یک دستگاه بافندگی ساخته بود که دستورات بافندگی موردنظرش را که روی کارت هایی سوراخ کرده بود (Punched card)، اجرا می کرد و در نتیجه پارچه‌هایی با کیفیت و بافت‌های پیچیده‌تری تولید می‌کرد. بدین‌ترتیب در انقلاب صنعتی انگلیس، ماشین هایی به بازار ارائه گردید که قادر به انجام خودکار کارها و بدون نیاز به نیروی انسانی بود

 

 

 

 

مولفین: فاطمه کاظمی ، هدی دیداری

سال و نوبت چاپ : اول / 1396

قیمت : 200000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید 

 


 
 
 

نمادها