اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزارهای تالیف و نگارش مقالات علمی

قیمت : 100/000 ریال

در طول حیات بشر، انسان‌ها همواره با تحقیق و پژوهش سروکار داشته‌اند. آنچه در پژوهش اهمیت دارد این است که بتواند راهگشا باشد و بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد. منابع دانش و نگرش نياكان، شامل باورهاي پزشكي، عقیده‌ای، كسب تجربه در طول زمان، استناد به گفته‌های افراد برجسته و همچنین بهره‌گیری از منطق بوده است. امروزه در اغلب موارد روش‌های علمي (پژوهش‌های باليني و آزمايشگاهي) جایگزین ساير شیوه‌ها گرديده است. منظور از منابع عقيدتي همان وحي مستقيم و غيرمستقيم الهي به پيامبران توحيدي است. به‌طوری كه خداوند متعال به ‌عنوان اولين معلم انسان‌ها تعليمات اوليه را مستقیماً به اولين پيامبر بالا مرتبه و بسياري از انسان‌های ديگر  تعليم داده است (بقره ۲۸۷ ,۲۳۹). بديهي است كه انسان متفكّر، در طول تاريخ، روش‌های مختلف دستيابي به حقيقت را به آزمون گذاشته است و در خصوص علوم تجربي به اين نتيجه رسيده است كه روش علمي دقیق‌ترین و کارآمدترین شيوه است. واژه تحقيق در فرهنگ فارسي معين"رسيدن، درست کردن، پژوهيدن، پژوهش، بررسي، مطالعه، حقيقت، واقعيت"تعریف‌شده است. لغت‌نامه دهخدا اين کلمه را
" کُنه مطلب رسيدن، واقع چيزي را به دست آوردن" معنا کرده است. در اصطلاح علمي تحقيق يا پژوهش عبارت است از به کار گرفتن روش‌هایي منطقي و دقيق توأم با طرح و انديشه براي کشف حقيقت. پژوهنده با انجام کارهاي پژوهشي منظم سعي بر اين دارد که واقعیت‌های پيرامون خود را به‌صورت درست و صحيح شناخته و روابط حاکم بين امور را پيدا نمايد و در نهایت، پاسخ سؤال‌های خود را يافته و راه‌حل مشکل و مسئله را پيدا کند. به‌طور خلاصه هرگونه تلاش در جهت درک مجهولات و گسترش دایره معلومات را پژوهش می‌نامند. براي انجام هر نوع پژوهشي، تهيه طرحي جامع و کامل اولین و اساسی‌ترین گام می‌باشد. معمولاً انجام اين مرحله براي بسياري از پژوهشگران بسيار مشکل است. عده‌ای از پژوهشگران معتقدند که با تهيه طرح پژوهشي درواقع جهت‌یابی پژوهشي خود را مشخص نموده‌اند، به اين معنا که پس از تهيه طرح، پژوهشگر فقط بايد خود را ملزم بداند که در چارچوب طرح نوشته شده حرکت نمايد. با توجه به گسترش دوره‌های کارشناسي و کارشناسي ارشد در دانشگاه‌ها و نياز دانشجويان و نيز ساير پژوهشگران آزاد و شاغل در دستگاه‌های دولتي و خصوصي، نگارندگان سعي نموده‌اند که به زبان ساده و با توضيح و بيان مطلب در حد متعارف رئوس مطالب اصلی را ارائه نمايند.

 

مولفین: دکتر مهدی قربانعلی زادگان- مریم مسکینی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید 

 

 


 
 
 

نمادها