طراحی الگوی برنامه درسی دروس معارف اسلامی دانشگاه ها

قیمت : 100/000 ریال

از عمر آموزش عالی در ایران به سبک نوین، یکصدو پنجاه سال می‌گذرد. فرهنگی که دارای تجارب درخشانی در زمینه آموزش عالی بوده است، این بار آن را به مثابۀ پدیده‌ای نو می‌پذیرد و در جریان این انطباق و پذیرش، سرگذشت ویژه‌ای برای خود رقم می‌زند. این یک قرن و نیم، در جهان و ایران، دورانی پر نشیب و فراز بوده و طی آن مسیر زندگی بشر دستخوش تحولات و دگرگونی‌های عمیق شده است.

آموزش عالی نیز به عنوان یک زیر نظام در جامعه بشری از این تحولات تأثیر گرفته است. تغییرات عظیم در جمعیت و ویژگی‌های آن، رشد سریع و انفجارگونه‌ی دانش، پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژی، جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای، اتحادها و ائتلاف‌ها، انباشته شدن ثروتها در دست معدودی و گسترده شدن فقر و مذلت برای بسیاری و...، به نظر می‌آید به دنبال این تجربه‌های گوناگون، آموزش عالی نیز از جایگاه سنتی اش عدول نموده و اغلب به عنوان وسیله به منظور رسیدن به اهداف دیگر مطرح می‌باشد. به طور قطع این تغییر موضع بر سیاست‌گذاری‌ها در آموزش عالی مؤثر است و برای نیازهای دانشجویان به دنبال پاسخ‌های مناسب‌تر می باشد، با توجه به همین نگرش و حرکت از تمرکزگرایی در برنامه ریزی درسی به سمت یک حرکت غیرمتمرکز، برنامه ریزان درسی و دست‌اندرکاران برای تربیت بهینه فراگیران اهدافی را در تدوین محتوا، نحوه‌ی تدریس و ارزشیابی مدنظر قرار داده‌اند. اما آنچه می بایست مورد توجه بیشتر کارشناسان فن، اصحاب اندیشه و به خصوص خردورزان حوزه برنامه‌ریزی درسی قرار گیرد این است که، آموزش عالی کشور در جهت اهداف آموزشی و رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی در این بخش و به صورت خاص دروس معارف اسلامی با چه رویکرد مناسب و رهیافت‌های شایسته‌ای قادر خواهد بود، این نقش را ایفا نماید؟ به عبارت دیگر، ساز و کارهای اساسی و فرایند علمی و عملی سیستم آموزش عالی در دستیابی به هدف انتقال و نهادینه سازی ارزشهای اسلامی از طریق نظام آموزش عالی و دروس معارف اسلامی به دانشجویان چیست؟ چگونه این دروس می‌توانند ایفای نقش نمایند و در عین حال، هم واجد محتوای غنی و مبتنی بر اصول و یافته‌های علمی باشند و هم ضمن ایجاد تعادل میان عناصر برنامه درسی، پاسخگوی نیازهای رو به تزاید و در حال تطور جامعه و فراگیران باشند، علاوه بر آن این ارزش‌ها را متناسب با ماهیت یادگیرنده (دانشجویان) و ویژگی‌های وی توسعه داده و نهادینه‌سازی نماید؟

 

مولف: دکتر ابوالفضل خوشی

سال و نوبت چاپ : اول / 1393

 قیمت : 100000 ریال

 برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید 

 

 


 
 
 

نمادها