رویکرد بالینی در دیابت کودکان

قیمت : 800/000 ریال

 

 

 

گایدلاین حاضر به بحث در مورد کلیات دیابت، آموزش دیابت  نوع یک بر بالین از طریق معرفی یک مورد، رویکرد بالینی به پرنوشی و پرادراری و تشخیص افتراقی، اتیولوژی و درمان دیابت، انواع انسولین و نحوه تجویز و پایش درمان، تغذیه و شمارش واحدهای کربوهیدرات و نگاه کلی به درمان  های جدید در دیابت نوع یک، کتواسیدوز دیابتی، گایدلاین درمانی کتواسیدوز دیابتی در کودکان و  تازه های درمان کتواسیدوز می پردازد.

 

 

 

 

 

گردآوری و تالیف: دکتر ستیلا دلیلی، دکتر شاهین کوه منائی و دکتر آفاق حسن زاده راد

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 800000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید