مداخلات مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی                            قیمت : 250000 ریال

 

مددکاری اجتماعی مبتنی بر شواهد به فرایندی گفته می‌شود که در آن مددکار اجتماعی مداخلاتی را که در پژوهش‌های معتبر اثربخشی آنها تأیید شده‌است، اجرا می‌کند و در این فرایند ضمن اینکه از تجربیات خود استفاده می‌کند، ملاحظات اخلاق حرفه‌ای را در نظر می‌گیرد. در واقع مددکاری اجتماعی مبتني بر شواهد به مفهوم حل يك مشكل به بهترین نحو ممکن است. تعدادی از مددکاران اجتماعی تجربه‌گرا هستند به این معنی که بيشتر بر مشاهدات باليني تأکید دارند و براساس آن تشخيص و يا مداخله مورد نظر را انجام مي‌دهند. برخی دیگر از مددکاران اجتماعی معتقدند باید عين نتايج حاصل از پژوهش‌هاي علمي را مستقيماً در مورد مراجعه‌کنندگان به كار ببرند. بی‌تردید مداخله بر اساس تجربیات یک مددکار اجتماعی به تنهايي نمي‌تواند گره‌گشا باشد و از سوي ديگر بكارگيري خام نتايج پژوهش‌ها نیز نمی‌تواند چندان اثربخش باشد. مددکاری اجتماعی مبتنی بر شواهد ضمن احترام به تجربه‌های یک مددکار اجتماعی بر این امر تأکید دارد که این تجربیات باید با آخرين شواهد و يا مستندات علمي موجود در جهت تأمین بهزیستی مراجعه‌کنندگان تلفیق شود.

 مددکاری اجتماعی مبتنی بر شواهد به نتایج پژوهش‌های منتشر شده در مورد مداخلات مددکاری اجتماعی استناد می‌کند. برای انتخاب مداخله مناسب باید شواهد قابل اعتمادی را جستجو کرد. شواهد علمی بر اساس میزان اعتبار و قابلیت اعتماد به آنها سطح‌بندی شده‌اند:

سطح یک: مرور نظام‌مند حاصل از مطالعات كارآزمايي باليني

سطح دو: كارآزمايي باليني كنترل شده

سطح سه: مرور نظام مند پیمایش‌ها و مطالعات توصیفی و همبستگی

سطح چهار: مطالعات پیمایشی و مطالعات توصیفی و همبستگی

سطح پنج: مشاهدات باليني يا تجارب غير نظام‌مند مانند گزارش مورد  

 

 

مولفین : دکتر معصومه معارف‌وند، عاطفه صفرآبادی فراهانی، دکتر سید رضا جوادیان، مریم ذبیحی پورسعادتی، سحر اسماعیلی، مرتضی دانائی‌فر، فاطمه کریمی احمدآبادی، زهرا خانلری، وهّاب علی‌نیا، دلارام علی و طاهره جمالی 

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید