مهارت های استدلال                                               قیمت : 150000 ریال

نحوه ی استفاده از کتاب

این کتاب برای کمک به بهبود مهارت‌های تفکر انتقادی و استدلال در 20 درس کوتاه طراحی شده است، طوری که برای کامل کردن هر درس 20 دقیقه وقت ببرد. اگر هر روز یک فصل را بخوانید، دوشنبه تا جمعه و همه تمرین‌ها را با دقت انجام دهید، قاعدتاً باید در پایان آن ماه در توانایی تفکر انتقادی و حل مسائل به صورت منطقی و موثر بهبود زیادی مشاهده کنید.

            هر درس طوری طراحی شده است که مهارت مربوط به همان درس را آموزش دهد و مهم است که از درس یک شروع کنید و تا درس 20 پیش بروید. همانند دیگر مهارت‌ها، مهارت تفکر انتقادی و استدلال به صورت مرحله‌ای رشد می‌کند. در این کتاب، موضوع هر درس با توجه به مطالب پیشین ارائه شده است.

            در هر درس چندین تمرین ارائه شده است که فرصت می‌دهد تا مهارت‌های آموخته را تمرین کنید. برای حصول اطمینان از اینکه درست پیش می‌روید، پاسخ‌ها و توضیح آنها آمده است. در هر درس، پیشنهادهای عملی برای ادامه تمرین مهارت‌های آموخته، در طول روز، هفته و طول زندگی‌تان ارائه شده است. به علاوه، به ازای هر 9 درس، یک درس مروری آمده است که همه مهارت‌ها و مفاهیم اصلی را خلاصه می‌کند و تمرین‌هایی برای به‌کارگیری در زندگی واقعی ارائه می‌دهد.

            کتاب پیش‌آزمون و پس‌آزمون دارد تا به شما کمک کند پیشرفتتان را بسنجید. قبل از شروع درس یک پیش‌آزمون را باید انجام دهید. بعد از اینکه 20 درس را کامل کردید، پس‌آزمون را انجام دهید. این آزمون‌ها پرسش‌های مختلفی دارند ولی مهارت مشابهی را می‌سنجند، بنابراین قادر خواهید بود میزان بهبود مهارت استدلال و تفکر انتقادی خودتان را بعد از کامل کردن این کتاب ببینید.

 

 

 

 

مترجم : ارسلان آقایی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید