گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

قیمت : 100000 ریال

کتابی که در پیش رو دارید نتیجه ی  مطالعه ی چندین جلد کتاب مختلف در رابطه با مددکاری اجتماعی است. گزارش‌ نویسی درحرفه مددکاری اجتماعی، اهمیت فراوانی دارد، به ‌طوری‌که بخش اعظمی از کار یک مددکار اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد. گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی به معنای ثبت اطلاعات و وقایع به طور دقیق به منظور استفاده در کمک به مددجو و قابل درک بودن آن برای دیگران می باشد گزارش نویسی می تواند هدف های مختلفی داشته باشد به منظور انتقال اطلاعات به دیگران و سایر افراد حرفه ای و یادگیری مددکار و نظم دادن به خدمات مددکاری اجتماعی. گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و انعکاس بیشتر گزارش نویسی برای دانشجویان مددکاری اجتماعی لازم می داند.

گزارش مددکار اجتماعی حاوی اطلاعاتی است که مددجو را معرفی می کند و قابل استفاده برای سایر افراد حرفه ای همچون روانشناس، روان پزشک و مشاوره و... می باشد می توان نتیجه گرفت که یک فرد حرفه ای با خواندن گزارش مددکار اجتماعی باید بتواند طرحی از مشکل مددجو و سایر خصوصیات مددجو و طرح کمکی داشته باشد.

لذا با توجه به آن چه که گفته شد ما درحد توان خود سعی کرده‌ایم در این کتاب از اکثر کتب مهم و مطرح در زمینه‌ی مددکاری اجتماعی و گزارش نویسی در این حرفه کمک گرفته تا بتوان در حد مطلوب به انعکاس رابطه‌ی حرفه‌ای، مشکلات مددجو، طرح کمکی و در یک کلمه به چگونگی معرفی مددجو و موسسه محل خدمت پرداخت و از صحت اطلاعات مکتوب شده برای برطرف نمودن مشکلات بهره برد.

 

 

 

 

مولفین: پریا پورحسین هندآباد، زهرا تقی نژاد

سال و نوبت چاپ : اول / 1393

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید