صعود به قله های علم با روش شناسی قوای نفس 

قیمت : 250000 ریال

 

در عصر حاضر  که آن را عصر دانایی می‌نامند، تولید و بهره‌گیری از دانش نقش نخست را در پیشرفت کشورها بر عهده دارد. بی‌گمان امروزه کسب قدرت، ثروت، رفاه اجتماعی و موقعیت بین‌المللی بدون پشتوانه‌ی علمی، امری ناممکن است. کشورهایی که هم اکنون رتبه‌های والایی را در سطح بین‌الملل دارند کوشش می‌کنند تا با استفاده‌ی بهینه از دانش، موقعیت خویش را در سطح جهان ارتقا بخشند. علم و دانایی چیرگی بی‌چون و چرای انسان بر سایر موجودات و مخلوقات را فراهم آورده و در یک نگاه می‌توان دریافت که تمامی این توانمندی‌ها از علم سر چشمه گرفته و در پیشینه‌ی تمدن بشری نیز این امرِ قابل اثبات، متجلّی است. با پذیرش حقیقت فوق، به این نتیجه دست می‌یابیم که هر کس بتواند رموز مربوط به پدیده‌های علمی را بیشتر رمزگشایی کند،به دلیل سلطة افزونتر، در عرصة رقابت‌های بین‌المللی موفق تر خواهد بود. دانشمندان علوم تجربی، راه مشخصی را برای کسب علم و تبدیل آن به فن‌آوری وکسب ثروت و قدرت ذکر کرده اند و کتب و مقالات متعددی در این زمینه منتشر نموده‌اند که  این روش قدرت خود را در پیشبرد علم و دانش بشری نشان داده است. این مسیر؛ یعنی تجربه‌گرایی صرف اکنون با چالش‌ها و موانعی رو به روست که توان آن را در حل مسئله کاسته است.

در یک دورة زمانی هم، علم در گاهواره اسلام رشد و نمو پیدا کرد ودر مدت کوتاهی آثار شگرف خود را به شکل تمدن درخشان اسلامی به نمایش گذاشت. تفاوت‌هایی بین شیوه‌های کسب علم در تمدن اسلامی با تمدن امروز وجود داشت که عمده‌ی آن ناشی از تفاوت بین تمدن غرب و تمدن اسلام در جهان‌بینی و تعریف  فلسفی از انسان بود. اگر تصوّر کنیم که جهان‌بینی الهی اسلام و تعریف وی از انسان و قوای نفس او ارتباطی با کسب علم نداشته و این اعتقادات نیز ارتباطی با کسب علم و پیشرفت آن ندارد، تصور صحیحی به نظر نمی رسد. اسلام در لحظه‌ی تولّد خود با پیام خداوند در قالب وحی مبتنی بر آیه‌ای که به پیامبر فرمان "اقرا" (بخوان) را ابلاغ می‌کرد شروع به تمدن سازی کرد. حضرت محمد(ص) علم‌آموزی را فریضة دینی خوانده و  شرط آزادی اسیران جنگی را آموزش خواندن و نوشتن به یک مسلمان قرار دادند. 

 

 

 

مولف: دكتر مصطفي قانعي

سال و نوبت چاپ : چهارم / 1395

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید