مهارت های ارتباط موفق با مادرشوهر

قیمت : 120000 ریال

خانواده يكي از اساسي‌ترين عوامل استحكام يك جامعه مي‌باشد. جوامع بشري با تشكيل خانواده شكل مي‌گيرند و با توسعه‌ي ازدواج‌ها گسترش مي‌يابد.

يكي از بارزترين نشانه‌هاي توسعه‌ي خانواده‌هاي سالم نهادينه شدن ارتباطات انساني سالم بين همسران و در ادامه، تعميم اين روابط به خانواده‌هاي يكديگر مي‌باشد.

بي‌ترديد پايداري نهادهاي بزرگ شهري مرهون ارتباطات درون سيستمي خانواده‌ها مي‌باشد.

مفهوم موارد مذكور چنين است كه هر يك از اعضاي آن خانواده‌ها چگونه با يكديگر تعامل دارند؟ آيا هر يك از آنها به عنوان پدر، مادر، پدربزرگ، خواهر، برادر و... نقش واقعي خود را ايفا مي‌كنند؟ بديهي است ايفاي نقش مستلزم آگاهي از وظايف محوله مي‌باشد.

اما بسياري از موارد زوج‌هاي جوان پس از جدا شدن از خانواده‌هاي خود و تشكيل كانون زندگي نوين، به دليل عدم آشنايي با مهارت‌هاي زندگي در تعامل با هم همچنين ارتباط با خانواده‌هاي يكديگر به ويژه مادرشوهر با چالش‌هاي مخاطره‌آميزي مواجه مي‌گردند.

در گذشته‌ي نه چندان دور نقش مادرشوهران در زندگي پسرانشان نقشي پررنگ و اساسي بود و چالشها و مشكلات به وجود آمده بين عروس و مادرشوهر گاه آن چنان افزايش مي‌يافت كه منجر به تنش‌هاي شديد بين همسرها و در نهايت جدايي آنها در قالب طلاق عاطفي و يا قانوني مي‌شد.

 

 

 

 

مولف: مسلم رادمنش

سال و نوبت چاپ : دوم/ 1395

قیمت : 120000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید