خرس                                                                  قیمت : 100000 ریال

 

 روز.خارجی.بیرون­کاخ

 بیرق سه­گوش شیر و خورشید و شعله­ی مشعل­ها با وزش باد در سر در کاخ می­لرزد. مقابل دروازه­ی کاخ دو نگهبان، نیزه و سپر به دست در حال پاسداری هستند. دو فرنگی از دروازه­ی کاخ عبور کرده و به اندرون می­روند.­ قفسی چوبی روی ارابه­ای متصل به اسب­های عرب کُرند در کنار دروازه­ی کاخ به چشم می­خورد. دلقک سلطان با ردایی سرخ و چهره­ای سیاه، جلوی قفس ایستاده و به خرس می­نگرد. خرسی قهوه­ای با وزن هفتصد کیلو داخل قفس چوبی آرام  نشسته است؛ تکه گوشتی جلویش افتاده است؛ اما آن را نمی­خورد. ابرهای در حال حرکت به روی آن­ها سایه می­اندازد. 

 

 

 

مولف: مهرداد بطوئی

سال و نوبت چاپ : دوم / 1396

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید