عاطفه من ، تو ، ما کو ؟                                                قیمت : 70000 ریال

 

دیدمت آشفته بودی و ملول

دل گرفته، دل شکسته در عبور

دیدمت زَنگاری از دل مُردگی

غم زده در کوچه های زندگی

دیدمت دلواپس بیچارگان

چون زمینی زرد، در اندوه بدان

دیدمت خسته، ملول و مست خویش

خود پشیمان از بودن و این هست خویش

دیدمت مست و خیالاتی و گیج

خود پریشان در اندوهی ز هیچ

دیدمت اشکی و بس اندوهناک... 

 

 

مولف: دکتر مریم نقدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 70000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید