رسواگر قیمت:100000ریال

 

حرف‌هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود، نمی‌گوییم.

و حرف‌هایی است برای نگفتن؛ حرف‌هایی که هرگز سر به ابطال گفتن فرود نمی آورند، و سرمایه‌ی هرکس به اندازه‌ی حرف‌هایی است که برای نگفتن دارد...

رمان رسواگر، در مورد روان شناس جوانی است که در مواجهه با مشکلات بیماران، زندگی خودش نیز دچار نوساناتی می‌شود. او در کوچه پس کوچه‌های زندگی بیمارانش، مرد مورد علاقه اش را پیدا می‌کند و می‌خواهد جای خالی عشق را در زندگی با عاشقانه‌هایش  برای مرد پر کند...

 

بریده‌ای از داستان رسواگر :

در بالکن خونه نشسته بودم و به آسمون نگاه می‌کردم. مدت‌ها بود آسمون شب را ندیده بودم. دلم می‌خواست تا صبح همونجا بشینم و شاهد طلوع خورشید باشم.

به خودم اومدم، چقدر رویایی شدم، چه چیزی باعث شده بود حس من انقدر تغییر کنه، یاد مصطفی افتادم ...

 

 

 

مولف: مریم صبای مقدم

سال و نوبت چاپ : دوم / 1396

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید