جن زده                                                                              قیمت : 100000 ریال

 

روز آخر مدرسه‌هاست؛ در واقع روز آخر که نه، روز جشن فارغ‌التحصیلی ما از دوران تحصیلی راهنمایی، همه خوشحالیم. دیشب مامانم می‌گفت: وارد یک مرحله جدید از زندگیت شدی! وقتی داشت این حرف را می‌زد، حس کردم از یک در وارد یک مکان ناشناخته شدم. یکدفعه دلم هری ریخت. "وارد یک مرحله جدید از زندگیم شدم ، یعنی چی ؟ ."  

یادم میاد وفتی داشتم می‌رفتم دبستان جمله‌ای مشابه این زیاد شنیدم. همه می گفتند :  عزیزم. مبارکه دیگه حسابی بزرگ شدی داری میری مدرسه. حالا دیگه برای خودت خانمی شدی؛ چقدر این لباس‌ها بهت میاد و....

اما اونموقع خیلی این حرفها برام مهم نبود. خوشحال بودم که میتونم برم مدرسه و دوستان جدید پیدا کنم و بتونم با سواد بشم و هر کتابی رو که دلم خواست بخونم. اما دیشب... دیشب با شنیدن حرف‌های مامانم حس عجیبی پیدا کردم انگار تو یک حالت بهت و خلسه فرو رفتم بعد از چند دقیقه که داشت حرف میزد و منم بهت زده نگاهش می کردم، دیگه حرف‌هاش رو نمی شنیدم صداش تو گوشم تکرار می‌شد.... 

 

 

 

مولف: مریم صبای مقدم

سال و نوبت چاپ : دوم / 1396

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید