تصمیم

قیمت : 250/000 ریال

 

برای شروع کلام نخست لازم است ، پیام خداوند راهنمای عمل ما شود و بهترین کلمات و جملات زیبای دعا بدون کوچکترین شک و تردید و دودلی برای خود و خانواده ثواب ، و برای سایرین راه نجات باشد . یکی از راههای رسیدن به خدا دعا است که اگر با خلوص نیت باشد مورد قبول حق قرار می گیرد .

      ( توصیف صفات خدابرابر با کل هستی و نیستی است )

آنچنان که ابوحمزه ثمالی در دعاهای خود خدا را اینچنین بیان می کرد :

خدایا به بزرگی خودت سوگند که اگر مرا از درگاه خود برانی ، روی بر نخواهم تافت و از نیازمندی و عجز و زاری سر نخواهم پیچید .

« خدایا دل من از رحمت و کرم تو آگاه است ، و بدان اطمینان دارد »

تا باز شود دری که بگشوده خدا          در خانه دل بچشم دل بیند یار

خداوند به موسی « کلیم الله » خطاب کرد : ( ای موسی ) مرا دوست بدار و نزد مخلوق محبوبم کن .

موسی ( ع ) عرضه داشت : خداوندا من شما را دوست دارم ، اما چگونه شما را محبوب خلق گردانم ؟

خطاب آمد : ز حق ، نعمتهایی را که به آنها عطا کرده ایم به خاطرشان آور .

         ان الله جمیل و یحب الجمال « خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد »

هـر آن نقشـی کـه در صحـرا نهادیـم        تـو زیبـا بیـن کـه مـا زیبـا نهادیـم

این داستان یک سرگذشت است که با سادگی اش خواننده را به شور و شوق می کشاند . ماجرای عشقی آتشین ، زیبا ، دل انگیز و سرشار از محبت که عشاق عالم آن را درک می کنند عشقی یکدل و یکرنگ که سرنوشت همه ناکامی ها و آرزوهای دست نیافتنی است .

« آنجا قرب عزای مرگ عزیزان از دست رفته می باشد »

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست             عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

 

 

مولف: ناصر نیک فر

سال و نوبت چاپ : اول / 1397

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید