روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت

ناموجود

 

با سپاس به درگاه خداوند مهربان، كه فرصت و توان خدمت را به ما عطا فرمود تا درپناه لطف او بتوانیم اين کتاب را تالیف نماییم و بدون عنايت او اين مهم مقدور نبود؛ اميدواریم، آنطور كه شايسته اوست سپاسگزار نعمت هايش باشیم.

در محیط دانشگاهی، تحقیق را به عنوان راه اصلی در نظر می‌گیرند که دانش و درک رشته‌ای خاص را به اشتراک می گذارد. تحقیق فعالیتی ابتکاری است که منجربه ایجاد دانش جدیدی می شود. تحقیق ممکن است شامل ماهیتی مفهومی یا تجربی باشد. افراد متخصص در رشته‌های خاص، موضوعات، تئوری‌ها و یا روش‌ها را هدایت می کنند. مدیریت در سازمان‌های سلامت نیازمند درک عمیق از مشکلات و پیچیدگی های سازمانی دارد. مدیران باید توان و دانش شناخت و تحلیل سیستم ها و زیر سیستم‌های سازمان را داشته باشند. تحقیق شناسی و دانش چگونگی دست‌یابی به راه حل ها در برخورد با مشکلات سازمانی از طریق رویکرد علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران سلامت می باشد. شناخت انواع تحقیقات کمی، کیفی و ترکیبی و کاربرد آن در عرصه مدیریت سلامت از مهمترین اهداف مولفین بوده است. این کتاب برای مدیران و دانشجویانی نگاشته شده است که تمایل دارند تا روش شناسی تحقیق در مدیریت را فراگیرند و با علم و آگاهی در ارتقای دانش مدیریتی خویش گام بردارند.

روش تحقیق در حوزه مدیریت سلامت ، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه محققین این حوزه بوده تا با بکارگیری آن، مشکلات حل شده و برای سوالات و ابهامات خود پاسخ مناسبی بیابند. آنچه در گام نخستین، انجام تحقیق را با دشواری مواجه می‌سازد، عدم آشنایی با روش تحقیق به صورت علمی و کارآمد است. این عدم آشنایی، اهمیتش به مراتب از سایر موانع بیشتر بوده و فقط مختص دانشجویان نیست و ممکن است سایر محققین نیز با این مشکل مواجه باشند که این موضوع منجر به عدم موفقیت محققین در تکمیل و به اتمام رساندن طرح های تحقیقی، انجام طرح بدون رعایت معیارهای علمی و عدم انتشار مقالات مستخرج از این طرح‌ها در مجلات معتبر داخلی و خارجی می شود. به هر حال، میزان عملکرد محققین، تابعی از توانایی و انگیزش آنهاست؛ یکی از ابزارهایی که منجر به افزایش توان محقق برای انجام تحقیقات علمی می شود آشنایی با شیوه ها و رویکردهای علمی روش تحقیق است.

 

 

مولفین: دکتر محمد کریم بهادری، دکتر روح الله زابلی

سال و نوبت چاپ : دوم/ 1394

در حال حاضر در انبار موجود نمی باشد .