راهنمای فنی گزارش آسیب‌ شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت

قیمت : 100/000 ریال

 

آسیب شناسی

 شاخه‌ای از علم پزشکی است که به امر تشخیص بیماریها بر پایه مطالعه و بررسی نمونه‌های اخذ شده از بدن می‌پردازد، این بررسی معمولاً از طریق مطالعه میکروسکوپی و بررسی ظاهری نمونه بافتی انجام می‌گیرد.

سیتولوژی

شاخه‌ای ازآسیب‌شناسی استکهبهتشخیصبیماری‌ها ووضعیت‌هااز طریقبررسینمونه‌های بافتیبدنمی‌پردازد.آزمایشاتسلولیممکن است بر روی مایعات بدنانجام گیرد (خون، ادرار، ومایع مغزی نخاعی) و یا بر رویمواد (از طریقمکشبه سرنگ)به عنوان مثال،سیتولوژیتشخیصیارزیابیاسمیردهانه رحم.

 

سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت، با هدف مدیریت الکترونیکی داده­های جمع­آوری شده در مراکز ارائه خدمت ایجاد می‌شوند. یک سامانه اطلاعاتی فرایند­های کسب وکار در مراکز ارائه خدمات سلامت و نیز تمامی داده­های مرتبط را جمع­آوری، بازیابی و تحلیل می­کند. کاربران اصلی این سیستم­ها مراکز ارائه خدمات سلامت و همچنین افرادی می­باشد که برای دریافت خدمت سلامت به این مراکز مراجعه می­کنند. اطلاعات ثبت شده در چنین سامانه­ای، علاوه بر تسهیل مدیریت داده­های بالینی، اداری و مالی، امکان مدیریت و سیاست­گذاری در حوزه سلامت را فراهم می­کند و تحلیل داده­ها و گزارش­گیری براساس شاخص­های سلامت در نتیجه مدیریت الکترونیکی داده­ها امکان­پذیر می­باشد. 

 

 

 

مولف: دکتر آذین نحوی جو

سال و نوبت چاپ : اول / 1396

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش کتاب تماس حاصل نمایید