پدیده زایمان طبیعی یا خلق اجتماعی سزارین؟

قیمت : 250/000 ریال

کتابی که پیش روست محصول تحقیق و تفحص در زمینه‌ی بهداشت و سلامت در حیطه‌ی زایمان و تولد می باشد که با دیدی اجتماعی و از منظر جامعه شناختی پدیده زایمان را در جامعه مطالعاتی مورد بررسی و مداقه قرار داده است، ضمن آنکه در جایگاه تخصصی، راهنمایی و مساعدت سرکار خانم دکتر ترک زهرانی کارشناس ارشد مامایی و دکترای پژوهش بهداشت، را با خود همراه داشته است. اثر در دست ضمن توجه به پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زایمان و اهمیت آن در زندگی روزمره، حاصلمصاحبه­های عمیق و تعامل مستقیم با زنانی است که در بیمارستان بوده و لذت مادری را به مدت چند ساعت درک کرده و تجارب و داستان مادر شدن را بازگو می‌کنند. این مجموعه امید دارد با بیانی روان از زبان مادران در تصمیم­گیری مناسب زنان در انتخاب شیوه زایمان (طبیعی یا سزارین) همراه باشد ضمن آنکه می­تواند کادر پزشکی و مامایی جامعه را از نیازها ‌و مطالبات زنان و مراجعه­کنندگان خود مطلع گرداند. اگر چه اثر مربوطه به دور از اشکال و کاستی نیست و پیشاپیش عذر تقصیر از خوانندگان اندیشمند و فرهیخته دارم، آرزومندم قدمی هر چند کوتاه در انتخاب صحیح  روش زایمان و رفع موانع و نقایص آن در راستای سلامتی مادر و نوزاد برای نسل حال و آتی بردارد.

در نهایت؛

پس از حمد و سپاس بیکران از خداوند متعال؛

ضمن پاسداشت دانشگاه خوارزمی که اثر مربوطه در فضای آکادمیک و علمی آن به بار نشست، بر خود لازم می­دانم از اساتید بزرگوار و محترم سرکار خانم دکتر فاطمه جواهری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و جناب آقای دکتر ابوعلی ودادهیر هیئت علمی دانشگاه تهران، برای زحمات و راهنمایی‌های علمی ایشان، تشکر وافر نمایم.

همچنیناز سرکار خانم فریده ابراهیمی، کارشناس مامایی، جهت مشاوره‌های علمی، هماهنگی‌های لازم و همراهی دلسوزانه ایشان بسیار سپاسگزارم که به حق، کمک و همکاری ایشان دشواری شرایط را هموار ساخت. 

 

 

مولفین: زینب هاشمی خواه - شهناز ترک زهرانی

سال و نوبت چاپ : اول / 1397

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید