کلیات بیماری سل 

قیمت : 200/000 ریال

 

کتاب " کلیات سل" دارای دو بخش اصلی است. بخش اول مجموعه‌ای کامل از بیماری سل و آشنایی  با آن را در بردارد و بخش دوم موضوعی جدیدتر با عنوان اپیدمیولوژی مولکولی سل و معرفی رایج‌ترین تکنیکهای انگشت نگاری مولکولی در شناسایی آزمایشگاهی آن می‌باشد. بیماری سل، از بیماریهای باکتریال مزمن پس از گذشت بیش از 4 دهه تلاش، کماکان با پیچیدگیهایی در کنترل و حذف بیماری همراه است. اپیدمیولوژی مولکولی سل و استفاده از آن در پیشبرد تحقیقات بالینی، فرصتی است برای استفاده از اهرمی قوی در شناسایی ارتباطات بین مواجهه و بیماری. در اصل با کمک این نیرو، از مجموعه ای از وقایع پنهان بین مواجهه و بیماری پرده برداشته می‌شود که می‌تواند در تحقیق‌های عمیق تر در ارتباط با پیشگیری، کنترل و مداخله تعیین کننده باشد. 

 

 

مولف: دکتر لیلا صاحبی

سال و نوبت چاپ : اول / 1397

قیمت : 200000 ریال