راهنمای بالینی بیماری های مزمن کلیوی

قیمت : 300/000 ریال

 

امروزه با افزايش اميد به زندگي، بيماری‌های مزمن به عنوان يك مشكل اساسي و اصلي بهداشتي رخ نموده‌اند،‌ و يكي از مهم ترين علل مرگ ومير در جهان هستند. یکی از علل مهم کاهش کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه و بیماران دیالیزی، اختلالات مینرال و استخوانی در بیماریهای مزمن کلیه Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorders (CKD MBD) می‌باشد در نتیجه مدیریت درمان در مراکز مختلف نیاز به یک توافق جدی و عمومی بین متخصصین می‌باشد تا شاهد درمانهای موثر در این بیماران باشیم. برای رسیدن به یک توافق عمومی بین نفرولوژیستهای کشور پیش نویس طرح "تدوین دستورالعمل کشوری راهنمای بالینی  تشخیص و درمان اختلالات مینرال و استخوانی در بیماریهای مزمن کلیه" با هدف طرح برای یکسان سازی درمان در کشور، تعیین نیازهای درمانی کشور، تعیین پرسشهای تحقیقاتی و طراحی مطالعات براساس نیازهای کشور توسط مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌(عج) تهیه شد این مرکز تحقیقات که به عنوان مرکز دانش بالینی در حیطه نفرولوژی وزارت بهداشت انتخاب شده بود سوالات دارای اولویت در حیطه‌ی اختلالات مینرال و استخوانی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی را مشخص نموده و در اختیار آقای دکتر گتمیری به عنوان سرپرست نویسندگان با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه قرار داده که برای پاسخ به این سوالات منابع متعددی مورد بررسی قرار گرفته و در داخل گروه مورد بحث قرار گرفته و پیش نویس راهنمای کشوری اختلالات مینرال و استخوانی در بیماریهای مزمن کلیه تهیه گردید سپس در سومین کنگره ملی مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله الاعظم(عج) که در جزیره کیش برگزار شد توسط اساتید مربوطه به صورت سخنرانی ارائه گردید و نهایتاً پس از تبادل نظر و اعمال نظرات اساتید و نفرولوژیستهای کشوری شرکت کننده در این کنگره به عنوان "دستورالعمل کشوری مورد توافق" تنظیم گردید و در کتابچه ای منتشر می‌شود تا مورد استفاده عموم همکاران گرامی و پرسنل شاغل در بخشهای دیالیز قرار گیرد.

 

 

نویسندگان: دکتر بهزاد عین اللهی، دکتر سید منصور گتمیری، دکتر سیمین

دشتکی خویدکی، دکتر اعظم علمداری، دکتر زهره رستمی، دکتر علی غفاری

مقدم، مهرداد ابراهیمی

سال و نوبت چاپ : اول / 1399

قیمت : 300000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید